همایش آیین سخنوری در شهرضا

اولین همایش آیین سخنوری و گویندگی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و با تدریس مرتضی ایمانی مدیرعامل مجموعه صدای تهران در این شهرستان برگزار شد. عکس ها: مسعود ساکی

نمونه اجرای سپیده بخشی

نمونه اجرای سپیده بخشی، هنرجوی موسسه فرهنگی هنری صدای تهران رو تقدیم می کنیم به همه شما عزیزان. دانلود

نمونه اجرای زهرا غفاری

نمونه اجرای زهرا غفاری، هنرجوی موسسه فرهنگی هنری صدای تهران رو تقدیم می کنیم به همه شما عزیزان. دانلود