کدهای پیشواز همراه اول و ایرانسل از آلبوم دل نوشته های چاپلین و دخترش جرالدین با صدای مرتضی ایمانی و دخترش نازنین

کد های پیشواز همراه اول از آلبوم چاپلین و دخترش جرالدین 82704اکنون  "نازنین ایمانی "82705 چک سفید  "نازنین ایمانی" 82706 گریستن  "نازنین ایمانی" 82707 گربه کوچولو "نازنین ایمانی" 82708 حسرت "نازنین ایمانی" 82709اینجا شب است  "مرتضی ...