جشن روز کارمند

جشن روز کارمند، عصر یکشنبه 15 شهریور 1394 خورشیدی، در کنار خانواده بزرگ بیمارستان میلاد تهران و با حضور جمعی از هنرمندان مجموعه صدای تهران برگزار شد. عکس: حامد عطایی

جشن روز پرستار

مراسم جشن روز پرستار، با حضور جمعی از هنرمندان صدای تهران در بیمارستان میلاد تهران برگزار شد. عکس: مسعود ساکی