همایش آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران

همایش آموزش و پرورش منطقه 2 تهران چهارشنبه صبح با اجرای مرتضی ایمانی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری تهران برگزار شد. در این مراسم مهندس زرافشان معاون وزیر آموزش و پرورش، مهندس ...

جشن خیرین مدرسه ساز

ششمین جشنواره خیرین مدرسه ساز، صبح روز گذشته در اسلامشهر و با حضور هنرمندان صدای تهران برگزار شد.